Przysiółek

Z Miejscowości
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przysiółek – skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową, mogące stanowić integralną część wsi.

Zgodnie ze schematem aplikacyjnym załączonym do rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, przysiółek można zaliczać do rodzaju miejscowości tak jak zaliczane są miasta i wsie.

Dopuszcza to np. do tworzenia jednostek pomocniczych gmin jakimi są sołectwa oraz stosowanie w przysiółkach tablic koloru zielonego z białą nazwą, mówiących o wjeździe i wyjeździe z miejscowości (E-17a i E-18a), a także drogowskazów np oznakowania typu E-4 kierującego do przysiółków.

W różnych regionach Polski używa się innych nazw na oznaczenie przysiółków: rola, kolonia lub osiedle, na Pomorzu, Warmii i Mazurach – wybudowanie, a na Kaszubach – pustki.

W miastach czasami także spotyka się określenie „przysiółek” (lub „przedmieście”). Jest ono jednak najczęściej uwarunkowane historycznie (np. wieś miała przysiółek, potem otrzymała prawa miejskie, ale w nazwie ten przysiółek dalej funkcjonuje).

W Wielkopolsce, w żargonie geodetów, przysiółek oznacza wieś niestanowiącą samodzielnego obrębu ewidencyjnego.

W Rosji miana „przysiółek” (ros. посёлок) używa się także do określenia niektórych osiedli typu miejskiego.